4 key findings from Gartner Symposium/ITxpo

IMG_8060

Last week Barium visited the yearly Gartner Symposium/ITxpo in Barcelona. An event for CIO’s and senior people within IT. During these 5 days a huge number of seminars, round tables and discussions took place together with an expo where over 130 different IT vendors were represented, and one of them was Barium.

Here is a brief summary of our version of the main topics for this years event.

1. Digital:  A main area today and a main area tomorrow, and probably still a main area a few years from now. Companies have reached the point were the digital impact of their service or product agenda is included from the start and the digitalisation is soon included in all kinds of businesses.

2. Mode 2 in Bimodal: When the concept bimodal was introduced, about 18 months ago, it pointed out the need of creating two different capabilities within IT.
Mode 1 – the marathon runner – primarily focusing on stability and cost of transaction, often connected with long implementations project. This mode has been known for IT departments for decades.
Mode 2 – the sprinter – focuses on agility, fast ROI, good enough solutions and end users. Gartner pointed out that in general companies needs to improve their capabilities in the Mode 2 space and that it is in this area the short term competitive advantages will be created.

3. Business Algorithms: This phrase was heard frequently during the conference. By taking advantage of Big Data, Internet of Things etc. Gartner foresee a future where syntaxes and algorithms in a high degree will be used to interpret data, do predictions and automate actions. Gartner thinks that algorithms will have a major impact on companies competitive strengths.

4. System Consolidation: For several years IT has intensely been focusing on consolidate the number of technologies, platforms and applications. Now this is history, according to Gartner and in the future the number of applications will increase rather dramatically. This is of course a direct consequence of the bimodal approach, different applications will fill completely different purposes and needs. Gartner made it clear that IT needs to stop working against this and start to find the best ways, technologies and governance structures to really embrace this journey.

 

How do Barium Live fit into this?

Digital: We take business processes and turn them into digital applications that can interact with everything from Internet of Things, social software as well as old legacy systems. Digitalisation is our core!

Mode 2 in Bimodal: Barium Live is designed to create cost efficient business applications without coding. Applications can easily and quickly be created and edited by business people.

Business Algorithms: Barium Live is not a calculation engine, however once the business algorithm is formulated a Barium Live integration could be the solution to execute what ever needs to be done based on the algorithm.

System Consolidation: Barium Live is a platform where you can create applications for a lot of different areas. So even if the number of applications would be numerous, it will still be made on the same platform.

What are your future spotting in the IT section?

screen

Barium Raise to a challenge via Internet Of Things

live-flic

“Connected” – A term commonly used in todays IT landscape.

Connection can be all about taking advantage of information and signals created at one place, do something new with it in a second place and use the redefined information as a signal or an input to a third system/process/”thing”.

We at Barium not only create digital process driven business applications, we sometimes connect our processes with different “things”.

In the upcoming event Gartner Symposium/ITxpo we will show this in reality. This year’s theme for the event is Rise to the challenge. We at Barium not only Rise but also Raise to the challenge.

We have experimented in creating a connection between a physical button, called a flic, and a Barium Live process application. Start a new instance, take photos, communicate with social media and at the same time raise money for Save the children, by just pressing buttons!

Visit us at Gartner Symposium/ITxpo, try it out and help us #RaiseToTheChallenge!

“In the new world it is not the big fish which eats the small fish, it’s the fast fish which eats the slow fish”

Next week we will participate at the Gartner Symposium/ITxpo in Barcelona as the ”small fish”.

Gartner Symposium/ITxpo in Barcelona is THE major yearly IT event in Europe. Last year more then 5.000 attendees participated, among them mainly CIO:s, senior IT executives and software vendors.

So why does a 50 employee Swedish software company participate in such an event? One major reason could be illustrated by the quote in this blog post title stated by Klaus Schwab, founder and chairman of World Economic Forum.

“In the new world it is not the big fish which eats the small fish, it’s the fast fish which eats the slow fish”

We are turning our customers into fast fishes through Barium Live, giving companies and organizations capabilities to act on changes in market conditions by agile smart process driven business applications.

This year we are not only smart and fast. During the event we will run a campaign to make the world a better place driven by how conference attendees interact with us. Barium Live might be a small and fast fish but together with you we might create a completely new species!

Follow the hashtag #raisetothechallenge and see what will happen…barcelona

Från okänd till nöjd och effektiv medarbetare!

Aboard HR suite

”Personalen är vår viktigaste resurs!”

Hur ofta har man inte hört det uttalandet? Något så viktigt måste få stor uppmärksamhet på alla tänkbara sätt, så som kompetens, rutiner, processer samt stöd i form av instruktioner och system.

Resan från ett identifierat behov av ny medarbetare till dess att man har en ny kollega med full kapacitet är något som många företag har utmaningar med. Arbetet är ofta manuellt och omständligt samtidigt som det involverar ett stort antal personer. För vissa av processens medverkande är detta något man gör sällan medan andra har en betydligt större erfarenhet. Behovet av stöd för de involverade kan därför variera.

Att strukturerat och professionellt bygga upp en rekrytering samt hantera och lagra ansökningar är inte alltid så lätt som det låter. Även med befintliga HR-lösningar och lönesystem på plats finns det utrymmen där stöd saknas. Hur skall en ny rekrytering godkännas? Var skall vi annonsera? Hur hanteras kandidater som inte är de primära valen men som kan bli aktuella?

När man väl hittat en ny medarbetare och avtalet är påskrivet börjar det egentliga jobbet att ”få ombord” den nya kollegan. Rutiner kring detta kan vara bristfälliga och varierar ofta stort inom samma företag. I regel är systemstöd något som fullständigt saknas och risken att saker faller mellan stolarna är påtagligt. Under sådana förutsättningar kan det vara svårt att lyckats stötta en ny kollega till sin fulla kapacitet och samtidigt säkerställa ett bra och professionellt mottagande.

Många glömmer att rekrytering och introduktion är en viktig del i kultur- och varumärkesbyggande för företag, därför måste upplevelsen av rekryteringen upplevas som professionell och effektiv av samtliga som söker jobbet. En annan vinst med en effektiv introduktion är att den nya medarbetaren stöttas i att bli produktiv snabbare. Genom att säkerställa att all utrustning, såsom passerkort, telefon, dator och annat som behövs för jobbet, finns på plats redan dag ett kommer den nya kollegan i arbete så fort som möjligt. (För att inte tala om hur välkomnande det känns!)

Effektivitet, professionalism och varumärke är bara några av de aspekter man bör väga in när man utvecklar och arbetar med sina HR-processer.

Vi på Barium har samlat våra erfarenheter baserat på lösningar vi tidigare skapat i något vi kallar för Barium Aboard. Aboard är inte bara ett koncept eller en blueprint utan fungerande processbaserade lösningar för rekryteringsunderlag, hantering av ansökningar och introduktionen av nya medarbetare. Kom igång direkt eller anpassa efter er verksamhet och era specifika behov enkelt.

Vi kommer snart berätta mer men vill du inte vänta kontakta oss redan idag!

Barium Live upgraded to 2015.6

BariumLive_2015.6_600

Barium Live has been upgraded to version 2015.6, an upgrade that contains news and improvements in many different areas.

List categories

It is now possible to create categories that individual lists can be added into in order to organize lists in a better way. You can create a category for any list and add as many as you want to it. A list category can be minimized or expanded to show only the relevant lists for the task at hand.

List categories

Download BPMN 1.0 process models as PDF

We’ve added the ability for all people that have access to view a BPMN 1.0 process model to download it as a PDF version. This is useful for printing or sharing in other medias.

Download as PDF

Optional forms

For BPMN 2.0 process applications we have added a setting that makes forms optional to fill in. A useful tool in those cases it is up to the person performing the task to decide which form is relevant to fill in, if any.

OptionalForm

Other improvements

We’ve added improvements in many other areas of Barium Live as well. For example to forms, setting permissions, adding users, modeling message events and more.

All the details as well as a short video presentation are available in the
2015.6 upgrade change log.

Regards,
Jonathan Franze
Product Manager – Barium Live

Barium Live – En kameleont?

Per-Olav Gramstad - Halmstad
Per-Olav Gramstad från Halmstads kommun stod på scen på eFörvaltningsdagarna
och pratade om en smartare kommunal förvaltning med körbara processer

Förra veckan var det återigen dags för eFörvaltningsdagarna, offentlig sektors största konferens inom digitalisering och verksamhetsutveckling. Barium var naturligtvis där tillsammans med en stor del av Sveriges offentliga verksamheter, men även IT-ministern Mehmet Kaplan samt representanter från både Google och EU-kommissionen. På plats fanns flera av våra kunder, en av dessa, CSN, representerades av Åsa Eriksson som förtjänstfullt nomineras till årets eDiamond Award för myndighetens framgångsrika arbete med ständiga förbättringar.

En annan av våra kunder, Halmstad Kommun stod på scen med sin projektledare Per-Olov Gramstad och höll en uppskattad session kring arkitektur och strategi för att förverkliga e-förvaltning på riktigt.

Dagarna bjöd på mängder av spännande samtal från både myndigheter, kommuner och partners, och den gemensamma bilden är att det finns mycket kvar att göra innan vi når en fullständigt digital förvaltning.

Vilken roll spelar då Barium i detta? Vi brukar själva säga att vi är ett BPM PaaS (Business Process Management Platform-as-a-Service) som kan användas inom en rad olika områden för att, just, digitalisera verksamheter.

Per-Olav beskrev Barium Live som en komponent som koordinerar det som skall göras, kors människor, system och information. Vi hjälper flera kommuner att koordinera ärendeprocesser där medborgare genom e-tjänster exempelvis kan söka ledighet för sina barn, ansöka om bidrag eller kanske förlänga ett parkeringstillstånd.

Man brukar säga att kärt barn har många namn. För oss på Barium har det ingen betydelse hur man beskriver vår tjänst, det viktiga är att Barium Live effektivt får saker gjorda på det sätt som kunden vill.

Vad skulle du vilja att Barium Live var? – Kontakta oss så skall vi se hur Barium Live, likt en kameleont, kan transformeras för att passa just era behov.

“Form over substance”?

Form

I have tried to find out who is behind this quote, but without success. However, this saying is more relevant then ever.

Last week we were invited to speak at a seminar held by our partner Infodesign. They have been working with forms and structured information in standardized and advanced ways for a long time and explained in depth why forms are of great importance and not just when it comes to content but also to design.

In todays life, both from a business perspective as well as in our private life, we interact with organizations like governments, schools, insurance companies, banks and e-stores in many ways, and one more and more common way is the digital one, often by using forms. Of course the form needs to be relevant, but the design may be that single factor that makes a potential client to continue to enter all information required or to do the transaction or to stay digital without having to call or interact in another, not that cost efficient, way. This digital communication will increase event more further in the future when the digital rased generations are being consumers as well as decisions makers.

So form does matter and forms are great, and with the support of a smart efficient process to spread and share the information across the organization the form will really do itself justice!

Want to learn more about forms and processes? – Don’t hesitate to contact us at Barium.

– The best modelling tool in the world –

BestInClass

Easy and intuitive modelling available for anyone in an organisation
– that is one of our goals.

An involved organisation and an established culture for quick changes and continuous improvements will ensure organisations moving forward, fast. Processes documented, not only as snapshots but rather ways of working described in smart applications built to adapt in the same pace as the world is changing.

Barium Live is intuitive, fast, easy and powerful
This is input from both existing and potential clients we have encountered the last couple of weeks. They have all been using and testing several process modelling tools before and they have all said that Barium Live is the best modelling tool they have ever tried. Of course this makes us proud and give us courage to state: Barium Live – the best modelling tool in the world.

Barium Live 2015.5 is here

BariumLive_2015.5_webb

2015.5 has reached Barium Live and brings some great new features to BPMN 2.0 process applications making it possible to make even more advanced applications.

Schedule triggers

Schedules can be added to timer events so that a process application is automatically triggered. A very useful feature for activities such as inspections, reporting and others that need to be performed on a regular basis. A schedule can ensure that a process is triggered on the first or last day each month, the first Monday, once a year or any other schedule that you may need.

Schedule

 

Use reusable processes in your applications

Call Activities is the ability to use and reuse processes in applications so that you can be certain that activities, such as invoicing, which is usually done in several processes are always done in the same way. Reusing processes is the best way of ensuring compliance and creating applications that are easy to maintain.

Call Activity

Trigger other applications automatically with process messages

In many solutions it is useful to configure applications that can trigger and send information between each other automatically. This minimizes manual tasks and the risk of getting it wrong. Process messages makes work easier and speeds up the time it takes to start the related activities.

Process Message

And more…

There are several more useful and important new and improved features included in the 2015.5 upgrade as well as performance improvements and bug fixes. To get the full details, see the 2015.5 change log.

Regards,
Jonathan Franze
Product Manager – Barium Live

Unlock your smartness!

“Wherever smart people work, doors are unlocked”

Steve Wozniak (1950-), no presentation needed, is the man behind this quote.

The world is changing fast and companies need to be smart to keep up with the pace of changes. Smart, in this context, is the ability to implement changes when they occur and do it fast so that you benefit from them and create opportunities and competitive advantages. In this fast moving world these opportunities will be available for just a short period of time. Therefore, speed is of the essence.

OneSolution_chained

Today’s companies and organisations are stuck with their legacy in one or several ways. Rigid systems, no matter if they are old or new, lock companies in their way of working even when they want to change.

Lack of right information, at the right time and in the right format, might also lock the employees in old, well known behaviours. Without this information, there are no guidelines to help them change.

We at Barium have seen, countless times, that new processes, defined and agreed upon, are not implemented but are instead collecting dust on a digital or physical shelf.

Unlock the doors to your systems, your information and your processes – empower your employees and get smarter.

We at Barium can tell you how – Get in contact!