”Varför är där ingen is till punschen?”

(This blog post is only available in swedish)

Ja, det frågade sig Povel Ramel, 1922-2007, i visan med samma namn från 1965. Den som kan hela texten vet ju att det är en humoristisk och tänkvärd visa med ganska sur eftersmak. Skall man sammanfatta innebörden i texten kan man i korthet säga att isen uteblir som en följd av en oplanerad händelse, i det här fallet iskarlens död i kolera.

Vad har detta med Barium och BPM, Business Process Management, att göra?

Ja Herr Patrik, sångens huvudperson, hade kanske fått sin is om det funnits någon som funderat på vad som borde ske om allt inte gick som planerat.

Att fundera på, kartlägga och dokumentera hur saker sker normalt sker ganska ofta men vad skall man göra när det oväntade sker och hur väl har man planlagt vem som skall göra vad, när och på vilket sätt och dokumenterat det på ett bra sätt. Nu räcker det ju inte med att ”bara” dokumentera sina processer för olika scenarios utan det gäller att se till att dom efterlevs t.ex. genom att göra dom körbara. Att ha dokument “på hyllan” när det hettar till är inte alltid ett stöd.

Nå vad kan man göra för att försöka planera för det oplanerade?

En av våra kunder NSB, vilket är motsvarigheten till SJ och Trafikverket (den del som tidigare var Banverket), i Norge införde BariumLive. I första läget för att säkerställa att man fick med alla de aktiviteter som behövdes för att genomföra så kallade planerade spåravbrottet. De är planerad underhållsarbeten där allt ifrån underleverantörer till ersättningstrafik, kundinformation o.s.v. måste planeras, säkerställas och genomföras på ett effektivt sätt för göra påverkan för resenärerna så minimal som möjligt. Detta arbetssätt implementerades i BariumLive och nådde stor framgång. Så stor att man har gått  vidare för att se vilket stöd man kan ha för oplanerade stopp till följd av rälsbrott, nedfallna kontaktledningar, lövhalka eller annat, med andra ord planer för det oplanerade.

Vi på Barium träffar dig gärna och diskuterar hur vi kan stödja och förbättra din planerade och oplanerade verksamhet.

PS Levererades värde? Ja ROI på ett par månader DS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s