”Intellektuella löser problem, genier undviker dem”

ett citat av Albert Einstein som är tänkvärt.

Man kan gå in i stora systemupphandlingar och långa implementationsprojekt för att lösa problem man har. Det finns då alltid en risk att den övningen i sig skapar/blir ett nytt problem.

Eller så väljer man en annan väg som en av våra nya kunder inom offentlig sektor valde.

För några veckor sedan hade vi en workshop med dom i syfte att adressera ett problem. I samband med att den första workshopen, som varade i en och en halv arbetsdag, var slut hade dom en färdig applikation för en av deras mest vitala processer. Det var inte bara applikationen som var klar den var dessutom integrerade med 3 olika informationskällor.

Intellektuellt eller genialt – Ja vad tycker du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s