“Jag har inte misslyckats…..

jag har lyckats hitta 10 000 sätt som inte fungerar”,

är ett klassiskt citat efter Thomas Edison. Thomas Edison hade förmågan att lära av sina misstag, frågan är om alla har det?

12 november i år spårade ett godståg ur under Södermalm i närheten av Södra Station här i Stockholm. Tack och lov så skadades ingen men en del materiella skador uppstod och inte minst stora störningar på såväl pendeltågstrafiken liksom tågtrafiken på regions- och riksnivå. Ytterligare en konsekvens var de merkostnader som tågoperatörerna fått till följd av omplanering, extra personal, ersättningstrafik och så vidare. När, om man nu gör det, den totala fakturan räknats samman, inklusive de samhällsekonomiska effekterna, så måste det röra sig om avsevärda belopp.

Det har senare framkommit att olika intressenter har påpekat brister, i synnerhet på det aktuella avsnittet av rälsen, vid upprepade tillfällen. I den fortsatta mediabevakningen har det visat sig att majoriteten av dessa anmälningar har lämnats helt utan åtgärd.

Jag är övertygad om att det på Trafikverket och hos andra aktuella intressenter finns en eller flera dokumenterade processer som beskriver vad som skall ske när anmälningar av den här typen inkommer. Det verkar som den/de inte efterlevts.

Vi på Barium ser till att processerna blir körbara och därför efterlevs.

Frågan är om de inblandade likt Thomas Edison lär något av sina misstag?

One thought on ““Jag har inte misslyckats…..

  1. Pingback: “Fel är fel, även om alla gör det. Rätt är rätt, även om ingen gör det.” | Barium Live! Cloud BPMS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s