“Fel är fel, även om alla gör det. Rätt är rätt, även om ingen gör det.”

det sa en gång den engelska entreprenören och filosofen William Penn, 1644-1718.

Nu har det hänt igen! Ytterligare ett urspårat tåg med ytterligare samhällsekonomiska kostnader. Konsekvenserna kan eventuellt bli ett minskat förtroende för tågen och därmed en möjlig framtida miljöeffekt genom minskat tågresande.

Vi får dagligen rapporter om brister avseende infrastruktur. Rapporterade fel åtgärdas inte. Tillfälliga lösningar har inte ersatts med permanenta.

Processerna för vad som borde ske finns med största sannolikhet, men efterlevs dom verkligen? Vi på Barium kan se till att processer blir levande, är transparenta och efterlevs, vilket nämndes i ett tidigare blogginlägg.

Barium har stor erfarenhet av rälsbunden trafik utanför Sveriges gränser och delar gärna med oss kring vilka värden vi levererat, de erfarenheter vi har och hur vår lösning fungerar!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s