Från okänd till nöjd och effektiv medarbetare!

Aboard HR suite

”Personalen är vår viktigaste resurs!”

Hur ofta har man inte hört det uttalandet? Något så viktigt måste få stor uppmärksamhet på alla tänkbara sätt, så som kompetens, rutiner, processer samt stöd i form av instruktioner och system.

Resan från ett identifierat behov av ny medarbetare till dess att man har en ny kollega med full kapacitet är något som många företag har utmaningar med. Arbetet är ofta manuellt och omständligt samtidigt som det involverar ett stort antal personer. För vissa av processens medverkande är detta något man gör sällan medan andra har en betydligt större erfarenhet. Behovet av stöd för de involverade kan därför variera.

Att strukturerat och professionellt bygga upp en rekrytering samt hantera och lagra ansökningar är inte alltid så lätt som det låter. Även med befintliga HR-lösningar och lönesystem på plats finns det utrymmen där stöd saknas. Hur skall en ny rekrytering godkännas? Var skall vi annonsera? Hur hanteras kandidater som inte är de primära valen men som kan bli aktuella?

När man väl hittat en ny medarbetare och avtalet är påskrivet börjar det egentliga jobbet att ”få ombord” den nya kollegan. Rutiner kring detta kan vara bristfälliga och varierar ofta stort inom samma företag. I regel är systemstöd något som fullständigt saknas och risken att saker faller mellan stolarna är påtagligt. Under sådana förutsättningar kan det vara svårt att lyckats stötta en ny kollega till sin fulla kapacitet och samtidigt säkerställa ett bra och professionellt mottagande.

Många glömmer att rekrytering och introduktion är en viktig del i kultur- och varumärkesbyggande för företag, därför måste upplevelsen av rekryteringen upplevas som professionell och effektiv av samtliga som söker jobbet. En annan vinst med en effektiv introduktion är att den nya medarbetaren stöttas i att bli produktiv snabbare. Genom att säkerställa att all utrustning, såsom passerkort, telefon, dator och annat som behövs för jobbet, finns på plats redan dag ett kommer den nya kollegan i arbete så fort som möjligt. (För att inte tala om hur välkomnande det känns!)

Effektivitet, professionalism och varumärke är bara några av de aspekter man bör väga in när man utvecklar och arbetar med sina HR-processer.

Vi på Barium har samlat våra erfarenheter baserat på lösningar vi tidigare skapat i något vi kallar för Barium Aboard. Aboard är inte bara ett koncept eller en blueprint utan fungerande processbaserade lösningar för rekryteringsunderlag, hantering av ansökningar och introduktionen av nya medarbetare. Kom igång direkt eller anpassa efter er verksamhet och era specifika behov enkelt.

Vi kommer snart berätta mer men vill du inte vänta kontakta oss redan idag!